Reparatie voorwaarden

**Reparatie Voorwaarden voor MacBook Repair Breda**

 

  1. **Algemeen**

   - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reparaties en diensten uitgevoerd door MacBook Repair Breda.

   - Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

  1. **Diagnose en Offerte**

   - Voor aanvang van de reparatie wordt een diagnose gesteld en een offerte verstrekt.

   - Er zijn geen diagnose kosten tenzij anders afgesproken.

    - Eventuele verzendkosten zijn voor de rekening van de klant tenzij anders afgesproken.

   - Indien tijdens de reparatie blijkt dat er extra kosten zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld voordat de reparatie wordt voortgezet.

 

  1. **Reparatietijd**

   - De geschatte reparatietijd wordt bij de diagnose aangegeven.

   - Reparatietijden zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van beschikbaarheid van onderdelen en complexiteit van de reparatie.

   - MacBook Repair Breda is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen.

 

  1. **Garantie**

   - Op alle uitgevoerde reparaties en vervangen onderdelen geldt een garantie van 21 dagen.

   - De garantie dekt alleen de onderdelen en werkzaamheden die specifiek bij de reparatie betrokken waren.

   - Schade veroorzaakt door misbruik, nalatigheid, ongelukken of andere externe factoren valt niet onder de garantie.

 

  1. **Data en Privacy**

   - MacBook Repair Breda is niet verantwoordelijk voor verlies van data. Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens voordat de reparatie wordt uitgevoerd.

   - Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk .

 

  1. **Betaling**

   - Betaling dient te geschieden bij het ophalen van het gerepareerde apparaat, tenzij anders overeengekomen.

   - Wij accepteren betalingen via contant geld, bankoverschrijving en een betaalverzoek.

 

  1. **Niet-opgehaalde Apparaten**

   - Apparaten die niet binnen 60 dagen na reparatie worden opgehaald, worden eigendom van MacBook Repair Breda.

   - Wij zullen redelijke pogingen doen om contact met u op te nemen voordat wij overgaan tot deze maatregel.

 

  1. **Aansprakelijkheid**

   - MacBook Repair Breda is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, of verlies van data.

   - Onze maximale aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat u voor de reparatie heeft betaald.

 

 

  1. **Klachten**

    - Heeft u een klacht laat dit zo snel mogelijk weten en wij zullen u een oplossing voor leggen.

    - Wij zullen ons uiterste best doen om klachten binnen redelijke termijn op te lossen.

 

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u zich akkoord met deze reparatie voorwaarden. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen